FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Explantačný

explantačný (lat.)

vz»ahujúci sa na explantáciu.