FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Explanačný

explanačný (lat.)

- vz»ahujúci sa na explanáciu.