FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Experiment - odkazy

experiment - odkazy

druhy/príklady experimentu

hypotéza

metóda experimentálna

pokus
pozorovanie
pozorovanie vedecké