FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Existenciál

existenciál

- štruktúra existencie alebo existenciálna štruktúra, ktorá podľa existencializmu vždy a nevyhnutne určuje existenciu. Existenciálmi sú: svetskosť, dejinnosť, telesnosť, spolubytie, sa, bytie k smrti, sexualita, hanblivosť, strach, úzkosť, matie atď. Náuka o existenciáloch patrí k tomu najdôležitejšiemu, čo vytvoril existencializmus.