FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Existencia (kant, i.)-ei

existencia ( Kant, I.)-EI

EI1.
"Kant oponoval ontologickému dôvodu, že existencia nie je predikát (či vlastnosť), nepodarilo sa mu však rozviesť logiku, ktorá by tomuto faktu zodpovedala." ( L72;269)