FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Exercície

exercície

- duchovné náboženské cvičenia zamerané na prehĺbenie kresťanskej viery, na hlbšie osvojenie si vieruky, na prehĺbenie náboženského cítenia a cirkevnej disciplíny.

Exercície zaviedli jezuiti ( Ignác z Loyoly) ( L715;192 L188;229).