FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Exemplár

exemplár

- jeden kus (odpisu, tlačiva, zo skupiny pamiatok, prírodnín), výtlačok knihy, literárneho diela.