FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Excalibur

EXCALIBUR

- ukladací a rešeršný systém s funkciami fulltextového softveru. Excalibur pracuje na princípoch fuzzy logiky, neurónovych sietí. Obsahuje prvky umelej inteligencie.

EXCALIBUR ukladá texty do súborov, údaje mžu do systému vstupovať aj pomocou scanera. Systém má veľkú účinnosť aj pri zle zoscanovanych stranách.

EXCALIBUR je produkt firmy Excalibur-Technologies, USA. Cena cca 750 000,-