FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Ex professo (lat.)

ex professo (lat.)

- z povolania (primerane povolaniu, úmyselne, ako odobrník) ( L937;106).