FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Ex abrupto

ex abrupto (lat.)

- bez prípravy, spamäti, improvizovane.