FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Ex-

ex- (lat.)

- predpona s významom preč, von, od-, z-; bývalý, niekdajší.