FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Evolúcia (marxizmus)

evolúcia ( marxizmus)

- všetky druhy a podoby vývojových premien. Medzi postupnými a náhlymi kvantitatívnymi i kvalitatívnymi zmenami a medzi pokrokovými a retardačnými historickými zvratmi existuje dialektická súvislosť ( L373;239).