FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Evidentný

evidentný

- bezprostredne zjavný a taký, ktorý už nemožno ďalej zdôvodňoť alebo už nie je potrebné ďalej zdôvodňovať.