FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Eudoros z alexandrie

Eudoros z Alexandrie (1. pol. 1. stor. n. l.)

- starogrécky filozof, predstaviteľ stredného platonizmu. Eudoros vypracoval monistickú koncepciu sveta a života využívajúc myšlienky stoicizmu a pytagoreizmu.