FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Eudaimonizmus (kant, i.)

eudaimonizmus ( Kant, I.)

- názor, že pružinou všetkého konania je šťastie; eudaimonizmus je v rozpore so samým významom morality, pretože zostáva stáť na rovine materiálnej, subjektívnej, hypotetickej a heteronómnej motivácie ( L979;144).