FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Etymón

etymón (gr.)

- v lingvistike: základ slova, koreň slova, ktorý poukazuje na etymológiu slova alebo skupiny slov ( L163;264).

---------
etymón>