FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Etnolingvistika

etnolingvistika

- jazykovedný smer skúmajúci jazyk ako vyjadrenie kultúry, predstáv o svete, ako aj otázky dorozumievania medzi príslušníkmi rozdielnych jazykov ( L536; 39).