FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Etno-

etno-

- predpona znamenájúca ľud, národ, sociálna skupina, spoločnosť, ľudový, národný, ... Napríklad etnografia, etnometodológia atď.