FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Etiológia všeobecná

etiológia všeobecná

- metodologická disciplína, ktorá skúma zákonitosti využívania poznatkov o príčinne účinkových vzťahoch v spoločenskej praxi.