FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Etika normatívna

etika normatívna

- etika, ktorá sa zaoberá problematikou zmyslu života, poslanie človeka, obsahu dobra a zla, mravnej povinnosti. Normatívna etika teoreticky zdôvodňuje mravné zásady, ideály a normy.