FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Etika maniho

etika Maniho

- pozostáva z "troch pečatí" : pečate hovoru, pečate rúk a pečate srdca. Naráža sa tu na spečatenie odporu proti zlu, takže ani čin, ani duch nevynikajú. Tam však, kde sa človek chopil nous, je reč, konanie a myslenie ovládané cnosťou, ktorá je znakom pozitívneho života ( L727;291).

---------------
etika Maniho>