FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Etika heteronómna

etika heteronómna

- etické učenie, podľa ktorého morálka vyrastá z príčin nezávislých od konajúceho subjektu. Za takéto vonkajšie príčiny pokladá štát, néboženské prikázania, motívy, ako osobná zainteresovanosť alebo želanie dobra iným ľuďom. K heteronómnym etickým učeniam patrí napr. hedonizmus, eudaimonizmus, utilitarizmus.