FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Etika feuerbacha, l.

etika Feuerbacha, L.

- sa zakladá na pojme rozumného sebaobmedzenia a lásky k iným (cf L660;147).