FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Etika analytická

etika analytická

- smer etiky 20. stor. zameriavajúci sa na analýzu mravného jazyka po stránke logickej, sémantickej, pragmatickej alebo lingvistickej.