FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Etika - vznik

etika - vznik

- v staroveku vo forme premýšľania o tom, akí majú byť ľudia, avšak nevyčleneného z rámca celkového procesu utvárania sa filozofickej reflexie miesta človeka vo svete, ktorý možno sledovať v textoch najstarších literárnych pamiatok jednotlivých kultúrnocivilizačných okruhov - v Biblii, Védach , Knihe premien atď.

----------------
etika - vznik>