FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Etalón

etalón (fr.)

- normál, ktorého veľkosť je prijatá za základnú veličinu; presné dĺžĺové meradlo používané na určovanie dĺžky iného dĺžkového meradla; štandardná vzorka v analytickej chémii.