FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Estetika hegelova, g. w. f.

estetike Hegelova, G. W. F.

- hladá dialektické rozpory vnútri axiomatiky estetickych hodnôt s cieľom odhaliť objektivne princípy, ktoré podmieňujú vývoj krásy a jej realizácie v oblasti umenia.

Krása je zmyslové zdanie prejavu idey.