FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Estetika fenomenologická

estetika fenomenologická

- smer estetiky 20. stor., ktorý sa rozvinul začiatkom 20. stor. pod Husserlovým vplyvom a neskôr rozvinul v súlade s princípmi fenomenológie do rôznych záujmových smerov a druhov najmä v Nemecku, Francúzsku a Taliansku.