FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Estetika analytická - predstavitelia

estetika analytická - predstavitelia

Beardsley, M. C.

Danto, A.
Dickie, G.