FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Episylogizmus

episylogizmus ( gr.)

- časť polysylogizmu.