FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Epistemologický

epistemologický ( gr.)

- týkajúci sa teórie vedy; termín 'epistemologický' je beľný najmä v anglickej literatúre a vo francúzskej literatúre.