FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Episkopalizmus

episkopalizmus (gr.)

- 1. cirkevná organizácia založená na moci biskupov; 2. teologické a politické hnutie od 14. stor. za obmedzenie pápežskej moci voči biskupom jej podriedením koncilu, konciliarizmus 14. a 15. stor.