FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Epiktetos - zoznam diel

Epiktetos - zoznam diel

Epiktetos nebol literárne činný. Jeho myšlienky zaznamenal Arrianos z Nikomédie v týchto dielach:

Diatribai Epiktetú (Rozpravy Epiktetove)

Encheiridion Epiktetú (Rukoväť Epiktotova)

Homiliai (Rozhovory) (nezachovali sa)