FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Epigenéza

epigenéza

- 1. v biológii: teória o postupnom vytváraní jednotlivých častí indivídua z jednoduchších foriem 2. v genetike: vývoj na podklade génov, na ktorého priebeh a konečný výsledok majú vplyv vonkajšie činitele 3. v geológii: preniknutie nerastu do nového prostredia ( L163;255).