FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Epifenomén

epifenomén ( gr.)

- prídavok k fenoménu, vedlajší jav, ktorý sprevádza iné javy, no neovplyvňuje ich.