FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Epicheiréma

epicheiréma ( gr.)

- sylogistický úsudok, ktorého premisami sú entymémy.