FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Entita matematická

entita matematická

- entita, ktorú skúma matematika a s ktorou sa uskutočňujú matematické operácie.