FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Entita - druhy/príklady

entita - druhy/príklady

entita matematická
entita metafyzická

jav

objekt

predmet

vlastnosť