FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Entelechia (filozofia novoveká)

entelechia ( filozofia novoveká)

Novoveká filozofia vytvára pojem entelechie vychádzajúc z organického chápania prírody: svoj pojem zameriava najmä proti čisto mechanickým,
kauzálnym koncepciám prírody, ktoré vychádzajú z anorganickej látky ( L574;79).