FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Entelechia - názory na ňu

entelechia - názory na ňu

entelechia (Aristoteles)

entelechia (filozofia novoveká)