FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Entalpia

entalpia ( gr.)

- stavová veličina určená súčtom vnútornej energie sústavy a súčinu tlaku a objemu sústavy.