FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Energia - názory na ňu

energia - názory na ňu

energia (antropológia)

energia (Aristoteles)

energia (fyzika)

energia (Leibniz, G. W.)