FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Endokarp

endokarp (gr.)

- vnútorná vrstva oplodia; opak: exokarp.