FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Endokard

endokard (gr.)

- vnútorná srdcová blana, vnútrosrdie; opak: epikard.