FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Emócia - odkazy

emócia - odkazy

cit

druhy/príklady emócie

empatia

názory na emóciu
nepríjemnos»

príjemos»

výchova citová