FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Emisia

emisia (lat.)

- vysielanie, vypúšťanie; v peňažníctve: danie do obehu (bankoviek, štátoviek); vydanie účastín a iných cenných papierov; vo fyzike: vyžarovanie, vysielanie, uvoľňovanie (napr. lúčov, elektrónov).