FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Embryológia

embryológia

- náuka o individuálnom vývoji organizmov od oplodnenia vajíčka až po životaschopného jedinca. Podľa skúmaných objektov je embryológia rastlín, živočíchov a človeka. Morfologická embryológia skúma tvarové zmeny, fyziologická embryológia skúma vývoj funkcie orgánov, experimentálna embryológia skúma príčiny zmien experimentálnymi metódami, porovnávacia embryológia porovnáva vývoj rôznych druhov organizmov. Jedným zo zakladateľov embryológie je K. E. von Baer ( L165;118, 47).