FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Emancipácia

emancipácia (lat.)

- pôvodne v rímskom práve prepustenie člena rodiny z moci otca; všeobecne: oslobodenie z bezprávnej, ponižujúcej spoločenskej závislosti; zbavenie sa predsudkov; osamostatnenie sa; zrovnoprávnenie.

--------------
emancipácia>