FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Eliáš

Eliáš ( 9. stor. pr. n. l.)

- starozákonný prorok opradený mnohými zázrakmi, vystupoval proti modloslužobníctvu, vzatý do neba na ohnivom voze. Jeho žiakom bol Elizeus.