FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Elektrodynamika

elektrodynamika

- časť náuky o elektromagnetizme zaoberajúca sa pohybom elektricky nabitých častíc, ich vzájomným pôsobením prostredníctvom elektromagnetického poľa a elektromagnetickým vlnením. Niekedy sa do elektrodynamiky zahrnuje aj elektrostatika ( L321;109).